pneuma

 

Com es pot apreciar, i no es pel monitor, te un lleuger to blavós, es deu únicament a que el coure a estat en contacte amb ell.